Красимир Христов Янков

Роден на 11 декември 1974 г.
Завършил Икономически университет – Варна със специалност “Счетоводство и контрол” и Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов със специалност „Финанси“.
Началник на политическия кабинет в Министерството на икономиката и енергетиката,
Председател на съвета на директорите на „Международен панаир Пловдив“ АД и на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.
Народен представител в 42-то Народно събрание. Член на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и комисията по енергетика. Председател на подкомисия за наблюдение дейността на ДКЕВР.
Народен представител в 43-то Народно събрание. Член на комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и комисия за наблюдение дейността на КЕВР.
Народен представител в 44-то Народно събрание. Член на комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Член на НС на БСП

Женен, с три деца

aboutme-krasimiryankov