Въпрос на Кр. Янков към мин. М. Маринов относно интегрирана система за охрана на границата с Република Турция – 30.11.2018г.