Отрицателен вот относно бюджет на НЗОК за 2019 г. – 06.11.2018г.